Control Rechts


De consument heeft recht op een herroepingsrecht overeenkomstig de volgende bepaling, waarbij een consument iedere natuurlijke persoon is die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die niet hoofdzakelijk kunnen worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit:

A. HERROEPINGSINSTRUCTIE
herroepingsrecht
De herroepingstermijn bedraagt 30 dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde partij die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen.

Omdat we werken met een volledig geautomatiseerd systeem, worden bestellingen direct na het plaatsen van de bestelling geïnitieerd. We kunnen daarom het verzendproces niet onderbreken tot de levering, een terugbetaling voor ontvangst van de goederen is daarom niet mogelijk.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons (verkoop24.net) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. e-mail) op de hoogte te stellen van uw besluit om van deze overeenkomst af te zien. De herroeping is dan compleet als we de fysieke goederen hebben ontvangen. De kosten voor het retourneren van de goederen zijn voor rekening van de koper.

Intrekking voor artikelen in doorvoer
Aangezien onze goederen vanuit Italie worden verzonden, kunnen er langere transittijden zijn waarover wij geen controle hebben. Als de goederen al op weg zijn naar u, is een herroeping niet mogelijk. Wacht tot u de goederen heeft ontvangen en stuur ze terug naar ons. Uiteraard kunt u ons vooraf informeren over uw herroeping.

Om u een zo snel mogelijke retourzending te garanderen, vragen wij u om ons een verzendbevestiging te sturen.

Een vervroegde terugbetaling is mogelijk ten vroegste 16 weken na ontvangst van de bestelling indien de goederen niet worden ontvangen.

Gevolgen van de intrekking
Indien u deze overeenkomst herroept, zullen wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, met uitzondering van de leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringswijze dan de goedkoopste standaard leveringswijze die door ons wordt aangeboden), onmiddellijk en uiterlijk veertien dagen na de datum waarop wij van uw herroeping van deze overeenkomst en de fysieke goederen in kennis worden gesteld, aan u terugbetalen. Voor een dergelijke terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel als u gebruikte voor de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen en in geen geval wordt u voor een dergelijke terugbetaling in rekening gebracht.