ALGEMENE VOORWAARDEN


Algemene voorwaarden met klantgegevens inhoudsopgave

 • Toepassingsgebied
 • Sluiting van de overeenkomst
 • Herroepingsrecht
 • Prijzen en betalingsvoorwaarden
 • Leverings- en leveringsvoorwaarden
 • Eigendomsvoorbehoud
 • Aansprakelijkheid voor transportschade
 • Aansprakelijkheid voor gebreken aan de goederen (garantie)
 • Restituties
 • Toepasselijk recht
 • Bevoegde rechtbank
 • Uitsluiting van aansprakelijkheid
 • Alternatieve geschillenbeslechting


1) Toepassingsgebied
1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna "AV") van VERKOOP24 (hierna "Verkoper") zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor de levering van goederen die een consument of ondernemer (hierna "Klant") met de Verkoper sluit met betrekking tot de goederen die door de Verkoper in zijn online shop worden getoond. Hiermee wordt het opnemen van eigen voorwaarden van de klant tegengesproken, tenzij anders is overeengekomen.

1.2 Een consument in de zin van deze algemene voorwaarden is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die in overwegende mate niet kunnen worden toegerekend aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit. Ondernemer in de zin van deze AV is een natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met handelingsbekwaamheid, die handelt in de uitoefening van haar commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit bij het sluiten van een rechtshandeling.

2) Sluiting van de overeenkomst
2.1 De productbeschrijvingen in de onlineshop van de Verkoper zijn geen bindende aanbiedingen van de Verkoper, maar dienen om een bindend aanbod van de klant te doen.

2.2 De klant kan de aanbieding doen via het in de online shop van de Verkoper geïntegreerde online bestelformulier. Na het plaatsen van de geselecteerde goederen in het virtuele winkelmandje en het afronden van de elektronische bestelprocedure dient de klant met betrekking tot de goederen in het winkelmandje een juridisch bindend contractueel aanbod in door te klikken op de knop waarmee de bestelprocedure wordt afgesloten.

2.3 Verkoper kan het aanbod van Afnemer binnen vijf dagen aanvaarden,door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (e-mail) te sturen, waarbij de ontvangst van de orderbevestiging door de klant bepalend is, of door levering van de bestelde goederen aan de klant, waarbij de ontvangst van de goederen door de klant bepalend is, of door betaling van de klant te vragen na het plaatsen van zijn bestelling.
Indien meerdere van de genoemde alternatieven bestaan, wordt de overeenkomst gesloten op het moment dat een van de genoemde alternatieven als eerste plaatsvindt. De termijn voor aanvaarding van het aanbod gaat in op de dag na verzending van het aanbod door de klant en eindigt bij het verstrijken van de vijfde dag na verzending van het aanbod. Indien Verkoper het aanbod van Afnemer niet binnen voornoemde termijn aanvaardt, geldt dit als een afwijzing van het aanbod met als gevolg dat Afnemer niet langer aan zijn intentieverklaring gebonden is.

2.4 Indien de betalingswijze "PayPal Express" is gekozen, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal" genoemd), met inachtneming van de gebruiksvoorwaarden van PayPal, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full of - indien de klant geen PayPal-rekening heeft - met inachtneming van de betalingsvoorwaarden voor betalingen zonder PayPal-rekening, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Indien de klant "PayPal Express" als betaalmethode in het kader van het online bestelproces kiest, dient hij ook een betalingsopdracht bij PayPal te plaatsen door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgesloten. In dit geval verklaart de Verkoper hierbij het aanbod van de Klant te aanvaarden op het moment dat de Klant het betalingsproces initieert door te klikken op de knop die het bestelproces afrondt.

2.5 Bij het uitbrengen van een offerte via het online bestelformulier van de Verkoper wordt de tekst van de overeenkomst door de Verkoper opgeslagen.

2.6 Voorafgaand aan het bindend indienen van de bestelling via het online bestelformulier van de Verkoper, kan de Klant mogelijke invoerfouten herkennen door de informatie op het scherm aandachtig te lezen. Een effectief technisch middel voor een betere herkenning van invoerfouten kan de zoomfunctie van de browser zijn, waarmee de weergave op het scherm wordt vergroot. In het kader van het elektronische bestelproces kan de klant zijn invoer via de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties corrigeren tot hij op de knop ter afsluiting van het bestelproces klikt.

2.7 Alleen de Nederlandse taal is beschikbaar voor het sluiten van de overeenkomst.

2.8 De orderafhandeling en het leggen van contact vinden in de regel plaats via e-mail en geautomatiseerde orderafhandeling. De klant moet ervoor zorgen dat het e-mailadres dat door hem is opgegeven voor de verwerking van de bestelling correct is, zodat de door de Verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. In het bijzonder moet de klant er bij het gebruik van SPAM-filters voor zorgen dat alle e-mails die door de Verkoper of door derden in opdracht van de Verkoper worden verstuurd om de bestelling te verwerken, kunnen worden geleverd.

2.9 Als de Klant zijn bestelling moet wijzigen (adres, product, maat of iets dergelijks) moet hij onmiddellijk contact opnemen met de klantendienst op info@verkoop24.net. Wijzigingsverzoeken worden na 8 uur na aankoop niet meer als geldig beschouwd. Zodra de bestelling door de Verkoper is verzonden, is het niet meer mogelijk om de bestelling te wijzigen.

3) Herroepingsrecht
3.1 Als de klant zijn bestelling moet annuleren, moet hij onmiddellijk contact opnemen met de klantendienst via info@verkoop24.net. Annuleringsaanvragen worden na 8 uur na aankoop niet meer als geldig beschouwd. Zodra de bestelling door de Verkoper is verzonden, is het niet meer mogelijk om de bestelling te annuleren.

4) Prijzen en betalingsvoorwaarden
4.1 Alle prijzen op de www.verkoop24.net website zijn te beschouwen als definitieve prijzen exclusief wettelijke BTW - altijd onbelast en onbelast. Eventuele extra leverings- en verzendkosten worden apart vermeld in de betreffende productbeschrijving.

4.2 Voor alle leveringen kunnen in individuele gevallen, waarvoor de Verkoper niet verantwoordelijk is en die voor rekening van de klant komen, extra kosten worden gemaakt. Dit omvat de kosten voor het overmaken van geld door kredietinstellingen (bijv. overdrachtskosten, wisselkoersen), naast de verzendkosten kunnen er ook incidentele douanerechten of omzetbelasting bij invoer zijn, aangezien de goederen uit niet-EU-landen (China) worden verzonden. Douanerechten of omzetbelasting bij invoer zijn niet voor onze rekening en zijn voor rekening van de koper. De Verkoper is niet verantwoordelijk voor de toepassing van de douanerechten op goederen.

4.3 De betalingsmogelijkheid(en) wordt (worden) aan de klant meegedeeld in de online shop van de Verkoper.

4.4 Indien vooruitbetaling per bankoverschrijving is overeengekomen, is de betaling onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst verschuldigd, tenzij partijen een latere vervaldag zijn overeengekomen.

4.5 In geval van betaling via een door PayPal aangeboden betaalmethode, zal de betaling worden verwerkt door de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal" genoemd), in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden van PayPal, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full of - indien de klant niet beschikt over een PayPal-rekening - in overeenstemming met de betalingsvoorwaarden zonder PayPal-rekening, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

5) Leverings- en leveringsvoorwaarden
5.1 Tenzij anders is overeengekomen, worden de goederen geleverd door verzending naar het door de klant opgegeven afleveradres. Het in de orderverwerking van de Verkoper opgegeven afleveradres is bepalend voor de transactie.

5.2 De magazijnen van de Verkoper bevinden zich buiten de Europese Unie. De Verkoper maakt gebruik van internationale transportbedrijven zoals DHL, GLS, PostNL international en dergelijke als koeriers. De Verkoper heeft niet de mogelijkheid om contact op te nemen en informatie te krijgen van de lokale koeriersdiensten.

5.3 Indien de door de Verkoper verzonden goederen niet aan de afnemer worden geleverd om redenen die niet aan de Verkoper zijn toe te schrijven, is de schade voor rekening van de afnemer.
Als uit het trackingnummer blijkt dat de verzonden goederen zijn geleverd, is de klant verantwoordelijk voor de controle bij de aangegeven lokale koerier. De Klant dient zelf contact op te nemen met de lokale koerier die door het trackingnummer wordt aangeduid.

De Verkoper is niet verantwoordelijk als het opgegeven trackingnummer aangeeft dat de goederen zijn geleverd.

5.4 Indien de transportonderneming de verzonden goederen aan de Verkoper retourneert omdat levering aan de klant niet mogelijk was, zijn de kosten voor de mislukte verzending voor rekening van de klant. Dit geldt niet indien de klant niet verantwoordelijk is voor de omstandigheid die heeft geleid tot de onmogelijkheid van levering.

5.5 De goederen worden binnen 2-7 werkdagen na ontvangst van de betaling verzonden.
De standaard levertijd is 10-15 werkdagen, in uitzonderlijke gevallen tot 4 weken, tenzij anders vermeld in de artikelomschrijving. De Verkoper verzendt niet rechtstreeks. De bestelling wordt door de fabrikant verzonden zodra de volledige bestelling op voorraad is. Het serienummer wordt 5/10 dagen na de dag van afhaling door de koerier bijgewerkt.

5.6 Of een product onderworpen is aan douanerechten, moet worden verduidelijkt met onze klantenondersteuning op info@verkoop24.net voordat u een bestelling plaatst. Douanerechten of omzetbelasting bij invoer zijn niet voor onze rekening en zijn voor rekening van de koper. Onze goederen worden altijd onbetaald en onbelast verzonden.

5.7 Indien de Verkoper niet verantwoordelijk is voor niet-levering, overmacht of dergelijke, heeft de Verkoper het recht om de overeenkomst met de klant te beëindigen. De klant moet onmiddellijk worden geïnformeerd en de ontvangen diensten, met name betalingen, moeten worden terugbetaald.

6) Eigendomsvoorbehoud
6.1 Indien de verkoper een voorschot betaalt, behoudt hij zich de eigendom van de geleverde goederen voor tot de volledige betaling van de verschuldigde koopprijs.

7) Aansprakelijkheid voor transportschade

7.1 De klant moet de verkoper onmiddellijk na ontvangst van de bestelling op de hoogte brengen van eventuele schade die hij tijdens het transport heeft geleden. Indien de klant de verkoper niet onmiddellijk op de hoogte stelt, is de verkoper niet aansprakelijk voor dergelijke schade.

7.2 Nadat de geleden transportschade is geverifieerd, zal de verkoper overgaan tot de beste oplossing voor de partijen, mede op basis van de omvang van de schade.

8) Aansprakelijkheid voor gebreken aan de goederen (garantie)

8.1 Als het ontvangen artikel defect is (fabrieksfout, beschadigd of iets dergelijks) moet de Klant de Verkoper binnen 14 dagen na de datum van levering van de goederen op de hoogte brengen van dergelijke defecten. Indien de klant de verkoper niet binnen deze termijn van 14 dagen informeert, is de verkoper niet aansprakelijk voor dergelijke schade.

8.2 Ontvangst van de mededeling van de klant binnen 14 dagen, de Verkoper heeft, na controle van de schade/defecten van het ontvangen product, de verantwoordelijkheid om het (de) beschadigde product(en) te vervangen, zonder verdere betalingen aan de Klant te vragen.

9) Restituties
9.1 Ongeldige redenen:

 • Koper wil de artikelen niet meer - dit is het meest voorkomende voorbeeld dat we niet kunnen eren als we grote waarde willen blijven bieden. De koper moet ervoor zorgen dat hij of zij de artikelen wil kopen voordat hij of zij een bestelling plaatst, niet erna. Nadat een bestelling is ingediend, gaat de koper een juridisch bindend contract aan met de verkoper om alle items in die bestelling te kopen.
 • Koper vindt items goedkoper ergens anders - Koper moet erop vertrouwen dat hij of zij bereid is om de vraagprijzen te betalen voor het indienen van een bestelling. Nadat een bestelling is ingediend, gaat de koper een juridisch bindend contract aan met de verkoper om alle items in die bestelling te kopen.

9.2 De klant heeft het recht om het herroepingsrecht uit te oefenen binnen de maximumtermijn van 14 dagen na de levering van het product. De mededeling van de wil om gebruik te maken van het herroepingsrecht moet worden verzonden naar info@verkoop24.net, binnen de maximumtermijn van 14 dagen na de levering van het product, door contact op te nemen met de klantenservice.

9.3 Terugbetalingen worden meestal gedaan in 10-15 werkdagen volgens verschillende betaalmethoden, de specifieke aankomsttijd is afhankelijk van de verwerkingstijd van de bank.

10) Toepasselijk recht
10.1 Alle rechtsverhoudingen tussen de partijen worden beheerst door de wetten van Italie, met uitzondering van de wetten die de internationale verkoop van goederen regelen. Voor de consument is deze rechtskeuze slechts van toepassing voor zover de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, niet wordt ingetrokken.

11) Plaats van jurisdictie
11.1 Indien de klant optreedt als handelaar, publiekrechtelijke rechtspersoon of publiekrechtelijk speciaal fonds met zetel op het grondgebied van de België en Nederland, is de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien, de zetel van de verkoper. Indien de klant buiten het grondgebied van de België en Nederland gevestigd is, is de vestigingsplaats van de verkoper de enige bevoegde rechtbank voor alle geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien, indien de overeenkomst of vorderingen uit de overeenkomst aan de beroeps- of handelsactiviteit van de klant kunnen worden toegeschreven. In bovengenoemde gevallen heeft de verkoper echter in ieder geval het recht zich tot de rechter in de vestigingsplaats van de klant te wenden.

12) Uitsluiting van aansprakelijkheid
12.1 Schadeclaims van de klant zijn uitgesloten, tenzij anders aangegeven om de volgende redenen. Dit geldt ook voor de vertegenwoordiger en vertegenwoordigers van de Aanbieder indien de Klant vorderingen tot schadevergoeding tegen deze vorderingen indient. Uitgesloten zijn vorderingen tot schadevergoeding van de klant wegens schade aan leven, lichaam, gezondheid of essentiële contractuele verplichtingen, die noodzakelijkerwijs moeten worden vervuld om het contractuele doel te bereiken. Dit geldt evenmin voor schadeclaims na grove nalatigheid of opzettelijke plichtsverzuim door de aanbieder of zijn wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervanger.

13) Alternatieve deelname in geschillen
13.1 De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting op het internet via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Dit platform dient als aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit onlineverkoop- of dienstenovereenkomsten waarbij een consument betrokken is.

13.2 De verkoper is niet verplicht noch bereid om deel te nemen aan een geschillenregeling voor een consumentenarbitragecommissie.